top of page

עיצוב מותג

מיתוג מחדש

מוצר שהגיע מחברה מקבילה ליידינו עם עיצוב מוכן, עבר בעלים וכך זקוק לעיצוב מרענן וחדש, שכמובן יתאים למותג החדש, יצירת עיצוב מיוחד וחדש במקביל לשמירה על הערכים של המוצר ויצליח לשדר את המסר המבוקש לקהל היעד. השתתפות בתערוכות הטובות והרלוונטיות בישראל בתחום הטכנולוגיה, יצירת הייצוג הטוב ביותר למוצרים, על מנת לתת ערך לחברות המחפשות פתרונות לבעיות היום יום.

קווים מנחים למותג

ECO CREW בי1-11.jpg
brand identity.jpg
ECO CREW SAFETY HEADSET.jpg
ECO CREW SAFETY HELMET.jpg

עידכון אריזת מוצרים

Barcom Presentation Eco Crew-4.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-5.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-2.jpg

בניית מצגת חדשה ובין לאומית

Barcom Presentation Eco Crew-10.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-14.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-6.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-12.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-9.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-13.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-7.jpg
Barcom Presentation Eco Crew-8.jpg

עיצוב ביתן לתערוכות בישראל

עיצוב קירות הביתן לתערוכת תעשיות מקצועית
עיצוב קירות הביתן לתערוכת תעשיות מקצועית
עיצוב קירות הביתן לתערוכת תעשיות מקצועית

עיצוב עלונים ותרגום לעברית

אקו קרו ברושור קדימה.png
אקו קרו ברושור פנימי.png
אקו קרו ברושור אחורה.png
bottom of page